Polski English

Aktualności

powrót do listy

Kongres Obywatelski : jak wykorzystać cyfryzację dla wzmocnienia rozwoju polskiego sektora IT?

26-02-2016

Kongres Obywatelski : jak wykorzystać cyfryzację dla wzmocnienia rozwoju polskiego sektora IT?

Miejsce: Warszawa

Data: 29 luty 2016

Sesja cyfrowa na listopadowym Kongresie Obywatelskim spotkała się z dużym zainteresowaniem, czemu organizatorzy i uczestnicy dali wyraz swoim udziałem i podsumowaniem. Kontynuując podjętą tematykę, w ramach przygotowań do kolejnego Kongresu Obywatelskiego zorganizowany został cykl roboczych spotkań dyskusyjnych, na których uczestnicy dyskutować będą o tym, w jaki sposób działania w zakresie cyfryzacji mogą przyczyniać się do rozwoju polskich firm IT (m.in. inwestycje realizowane w sektorze publicznym, regulacje stymulujące procesy cyfryzacji zachodzące w realnej gospodarce itp.). Czy możliwe są jakieś systemowe działania lub przedsięwzięcia, które dawałyby lepsze szanse dla polskich firm IT (i polskich informatyków) w zakresie kreowania własnych, oryginalnych produktów i usług oraz skutecznego podjęcia wyzwania konkurencji z dużymi graczami międzynarodowymi? W dyskusjach chcą dotknąć również kwestii  związanych z wyzwaniem edukacyjnym, zarówno w zakresie kreowania większej podaży kompetentnych pracowników branży IT, jak i kształtowania kompetencji cyfrowych przyczyniających się do rozwoju popytu na wdrożenia IT.
Gospodarzem spotkania przygotowawczego w tym zakresie będzie Maciej Witucki, Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego.